Köpvillkor


Beställning
Alla beställningar sker via Internet eller telefon.
Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles. 

Priser
Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avser direktbetalning/förskott.
Alla angivna priser inkluderar mervärdeskatt 25%.
Vi förbehåller oss rätten att utan vidare förvarning ändra samtliga priser.
Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt.
Om inget annat avtalats sker all försäljning via Postförskott (postförskottsavgift f.n. 50 kr inkl. moms)
eller betalning via förskottsfaktura som skickas i pdf-format via din epost. Förskottsfakturan skall vara betald senast 10 dagar efter utskriftsdatum. I annat fall annulleras ordern.
Levererade varor och produkter ägs av Playmek till dess att full betalning skett.
För ej uthämtade paket debiteras köparen frakt + returfraktsamt kostnad för hantering f.n.100 kr inkl. moms.

Försäljning utanför Sverige
All försäljning utanför Sverige sker mot förskottsfaktura och leveransen sker med DPD (Dynamic Parcel Distribution) vid större paket. Fraktkostnaden skiljer mellan länder och vi meddelar kostnaden före leverans.
Kunder i Norge hänvisas till vår återförsäljare. www.ablandbruk.no


Leveranstider
Normal leveranstid är 2 till 4 vardagar från den dag då beställningen skapades.
Om en artikel ej finns tillgänglig på lager så meddelas kunden om detta.
Vi reserverar oss för slutförsäljning.
Utifall att en vara skulle vara slutsåld kan leveranstiden hamna mellan 7 till 45 dagar.
Vid längre leveransförsening har du alltid möjlighet att upphäva köpet.
Kontakta i så fall oss på Playmek.

Frakt
Alla varor/produkter skickas som brev eller paket. Varor med brev och/eller paket som inte skickas rekommenderat eller mot postförskott ersätts ej. Frakten debiteras enligt Postens gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet.

Transport
Om varan skadas eller kommer bort under transporten meddela transportören samt oss på Playmek snarast.
Om varan skadas eller kommer bort vid återsändande, är kund betalningsansvarig.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt ordern effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts av kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör.
En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppge de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.
Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta Playmek så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Kundtjänst tar emot din felanmälan och sänder dig en returblankett tillsammans med en förfrankerad returetikett. Skicka tillbaka varan i det skick som den mottogs åtföljd av returblanketten ifylld, så får du en respektive vara utbytt. Den fellevererade varan skall vara i oanvänt och oskadat skick i originalförpackning..

OBS! Innan du returnerar defekt/fellevererad vara måste du kontakta Playmek för att få reklamationen godkänd.

Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.


Information och personuppgifter
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.
Enligt lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla uppgifter som lämnas till oss eller som vi får del av när du besöker vår sajt kommer att behandlas av Playmek i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syftet att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtagande mot dig.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Tillagd i varukorgen