.

Mobilt vindskydd

PLAYMEK  mobilt vindskydd är framtaget för att lösa problemet med säker  hantering och väderskydd för  utegångsdjur. Konstruktionen är utformad så att man mycket enkelt med traktor kan flytta  mellan betesmarker och ställa upp vindskyddet där det bäst behövs, antingen som vindskydd eller om man ska fånga , utskilja eller behandla något eller några djur. Det tar endast tio minuter att ställa om mellan transportläge och utfällt stående på stödbenen. Ett inbyggt grindsystem gör att man hela tiden har tillgång till infångningsmöjlighet av djuren, vilket underlättar vid t.ex. märkning, avmaskning eller i de fall en kalvko behöver hjälp. Säkerheten för lantbrukaren ökar betydligt med detta system. Den stabila stålkonstruktion säkerställer att det håller för djurens påfrestningar samt att skyddet står kvar oavsett väder.
För mer information kontakta Roland Fransson.
tel. 0730 450 551

Grindarna kan bilda olika stora fållor eller boxar efter behov. Dörrar i grindarna gör att man lätt avskiljer djur för behandling eller märkning. Systemet kan kombineras med på marknaden befintliga lösa grinsystem för att bygga stora fångstfållor där vindskyddet utgör en stabil bas och behandlingsenhet.

Många arbetsmoment med djur blir säkrare och lättare om man kan avskilja enskilda individer från flocken. Det går t.ex bra att ha en behandlings eller kalvningsbox på en sida samtidigt som man har kvar vindskyddsfunktionen för övriga djur på andra sidan.

Måttbild 48 kvadratmeter liggyta

Klicka på bilden för att se en måttbild på vindskyddet.
Den sammanlagda liggytan är 48 kvadratmeter.

Filmen nedan visar hur enkelt vindskyddet fälls upp och ned.

Transport med trailer
Vårt nya vindskydd för häst
Tillagd i varukorgen